nhân viên kinh doanh

Nguyễn Thị Huệ

br-av
Nguyễn Thị Huệ
  • 24/07/1993
  • thanh hóa
  • nguyenthihue093@gmail.com
EDUCATION
EXPERIENCE
SOFT SKILLS
WORKING SKILLS