br-av
Khải Khờ

designer

Khải Khờ

  • 05/03/1995
  • hà nội
  • khaivaln@gmail.com
ABOUT ME
thích học hỏi và đam mê công việc
EDUCATION

College

Graphic Design at design global acdemy
2013 - 2015
EXPERIENCE
SOFT SKILLS
Communication    /    Problem Solving    /    Organizing
WORKING SKILLS