Nguyễn Đình Huyên

Programing

ABOUT ME

Tôi có niềm đam mê rất lớn đối với IT và tôi sẵn sàng tiếp cận với một ngôn ngữ lập trình hay một công nghệ mới một cách nhanh chóng nhất. Tôi là một người cởi mở và có thể làm việc theo nhóm với nhiều thành viên khác nhau. Ở cương vị nào- leader hay team member tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

EDUCATION
Aug 2009
Aug 2013

College

Chuyên ngành Công Nghệ Thông tin at Trường Cao Đẳng Bách Nghệ Hải Phòng

EXPERIENCE
Jul 2015
Present

Dự án thi online Dân lập Hàng Hải

Quản lý và tổ chức thi trường dân lập Hàng Hải

Trang web về quản lý thi và chấm thi cho trường dân lập Hàng Hải.
Số người tham gia: 7
Thời gian: 4 tháng
Nền tảng: PHP Yii2 Framework
Công việc cá nhân: Lập trình các module về Auth, chức năng thi online, cắt ghép giao diện.

Apr 2015
Aug 2015

Đào tạo online Bách Nghệ

Trang web đào tạo và thi trực tuyến.

Trang web đào tạo và thi online của trường Bách Nghệ Hải Phòng, cho khối ngành lái và vận hành tàu biển.
Số người tham gia: 8
Thời gian: 5 tháng
Nền tảng: PHP Yii Framework
Công việc cá nhân: Lập trình các module về Auth, quản lý học sinh - giáo viên , thi và chấm điểm, phương thức dạy - học online

Apr 2014
Sep 2014

MAS White Label Solutions Project

Dự án quản lý bán hàng đa cấp của Singapore

Trang web về quản lý bán hàng đa cấp cho công ty Singapore.
Số người tham gia: 6
Thời gian: 7 tháng
Nền tảng: PHP Yii Framework
Công việc cá nhân: Lập trình các module về Auth, sản phẩm, tạo trang web con tự động, cắt ghép giao diện trang chủ.

Jan 2014
Apr 2014

Website Cùng sẻ chia

Trang tình nguyện, sản phẩm, hành trình.

Số người tham gia: 4
Thời gian: 4 tháng
Nền tảng: PHP Yii Framework
Công việc cá nhân: Lập trình các module về Auth, hành trình, trang chủ, trang hành trình, cắt ghép giao diện.

Oct 2013
Jan 2014

Website Absoft-CRM

Quản lý phân phối dự án

Trang web về quản lý dự án nội bộ công ty, phân bổ lợi nhuận.
Số người tham gia: 3
Thời gian: 4 tháng
Nền tảng: PHP Yii Framework
Công việc cá nhân: Quản lý và xây dựng dự án từ đầu .

CONTACT
Hai Phong
(+84)1657472442
nguoiran2000@yahoo.com
25/04/1991
WORKING SKILLS

php development

Good: HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, PHP

Yii, Yii 2, Joomla, OpenCast, WordPress, NukeViet

Computer Hardware

Business Networking

Internet Security

SOFT SKILLS

Teamwork

Work well under pressure

Creative, Innovative

Conflict Resolution

Self-confidence

Communication

Problem Solving

Organizing

Positive Attitude

Critical Observation