• mobile
  (+84)0899228408
 • fb
  minhnguyenzz
 • sky
  nhutminhnguyenit
 • birthday
  19/08/1993
 • add
  Ho Chi Minh
 • email
  nguyennhutminh.it@gmail.com

IT

Nguyễn Nhựt Minh

br-av
Nguyễn Nhựt Minh
About me
Yêu thích lập trình và đam mê công nghệ
Education

College

Công nghệ phần mềm at CĐ Công Nghệ Thông Tin
2011 - 2014
Experience
Soft Skills
Teamwork    /    Creative, Innovative    /    Work well under pressure    /    Problem Solving
Working Skills
 • bulles

  Design Art

 • bulles

  Full stack web developer

 • bulles

  JQuery

 • bulles

  Javascript

 • bulles

  ASP.NET MVC

 • bulles

  Software Development

Project
br-pj
Website http://thaochautour.com

Website http://thaochautour.com

Contribute as v.v..
Full stack development