Nhân viên kinh doanh

Trần Trung Dũng

br-av
Trần Trung Dũng
About me

about me along along along along

  • 31/12/1981
  • Can Tho
  • dungtrungtran82@gmail.com
EDUCATION
EXPERIENCE
SOFT SKILLS
Self-confidence    /    Teamwork
WORKING SKILLS